Φωτογραφίες από την προσέλευση του κόσμου στην κυψέλη για το τεστ CoviD – 19

Φωτογραφίες από την προέλευση του κόσμου στην κυψέλη για το τεστ CoviD – 19