Υποχρεώσεις Παραγωγών και Αγοραστών Γάλακτος – Νέα Εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008/2019 (ΦΕΚ 964Β) της 21-3-2019, οι παραγωγοί  και οι αγοραστές γάλακτος έχουν επιπλέον υποχρεώσεις απέναντι στη Διοίκηση. Σκοπός της Διοίκησης είναι ο έλεγχος της παραγωγής του γάλακτος, ώστε να αποτυπώνονται οι ποσότητες που παράγονται, για να αποφευχθούν παράνομες πρακτικές. Να επισημανθεί ότι στο συγκεκριμένο σύστημα εντάσσονται και οι ενδιάμεσοι αγοραστές. Η … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υποχρεώσεις Παραγωγών και Αγοραστών Γάλακτος – Νέα Εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.