Υποχρεώσεις Παραγωγών και Αγοραστών Γάλακτος – Νέα Εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008/2019 (ΦΕΚ 964Β) της 21-3-2019, οι παραγωγοί  και οι αγοραστές γάλακτος έχουν επιπλέον υποχρεώσεις απέναντι στη Διοίκηση. Σκοπός της Διοίκησης είναι ο έλεγχος της παραγωγής του γάλακτος, ώστε να αποτυπώνονται οι ποσότητες που παράγονται, για να αποφευχθούν παράνομες πρακτικές. Να επισημανθεί ότι στο συγκεκριμένο σύστημα εντάσσονται και οι ενδιάμεσοι αγοραστές.

Η ηλεκτρονική εφαρμογή, ΑΡΤΕΜΙΣ (http://srv-web.elogak.gr/artemis/),  η οποία αναμένεται να μπει σε παραγωγική λειτουργία το αμέσως επόμενο διάστημα, θα δέχεται τριμηνιαίες δηλώσεις παραδόσεων γάλακτος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 που υπάρχει στην ΚΥΑ.

Στην αναλυτική αυτή κατάσταση περιλαμβάνονται ο μέσος όρος των αρμεγόμενων ζώων στο τρίμηνο και  ανά μήνα οι ποσότητες γάλακτος που πουλήθηκαν, τα στοιχεία του αγοραστή, η ποσότητα του γάλακτος που μεταποιήθηκε από τον παραγωγό, η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε για ιδία κατανάλωση, η ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε για την διατροφή νεαρών ζώων, η ποσότητα που καταστράφηκε καθώς και το σύνολο όλων αυτών των ποσοτήτων.

Η συγκεκριμένη δήλωση είναι τριμηνιαία και υποβάλλεται  μέχρι το τέλους του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε τριμήνου.

Η εφαρμογή ΆΡΤΕΜΙΣ, όπως είπαμε παραπάνω, θα μπει σε παραγωγική λειτουργία  το επόμενο διάστημα, μέχρι όμως την ολοκλήρωση του συστήματος οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι: να αποστέλλουν την τριμηνιαία κατάσταση παραδόσεων γάλακτος (βάσει του υποδείγματος 3 του παραρτήματος) στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση gala@elog.gr ή aigo@elog.gr, το αργότερο 6 μήνες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ/21-3-2019. Ως εκ τούτου η πρώτη υποβολή έπρεπε να γίνει το αργότερο ως τις 21-9-19 για τα πρώτα τρίμηνα.

Τα πρόστιμα δε,  που επιβάλλονται σε περίπτωση μη ορθής τήρησης των προβλεπόμενων είναι:

Από 200,00€ – 1500,00€ συν 2,5% επί της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος για τους παραγωγούς.

Από 500,00€ – 4000,00€ συν 0,5% – 5% επί της αξίας των παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν Κωδικό μητρώου ΕΛΓΟ. Αν δεν τον γνωρίζουν τότε μπορούν να τον αναζητήσουν από τον σύνδεσμο: http://hermes.elog.gr/elog/elogweb.find.search_producer, πληκτρολογώντας τον ΑΦΜ τους.

Αν όμως δεν έχουν Κωδικό ΕΛΓΟ, τότε πρέπει να επικοινωνήσουν με το τμήμα μητρώου στο 2319991111 ή στο email: zervas@elog.gr.

Ενημερώνουμε τους παραγωγούς, ότι η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί εν μέρει να συμπληρωθεί από τους εξωτερικούς συνεργάτες, λογιστές, των επιχειρήσεων-παραγωγών. Απαιτείται όμως η ενημέρωση από τον ίδιο τον παραγωγό των ποσοτήτων, που απαιτούνται να συμπληρωθούν στο Υπόδειγμα, για τις οποίες όμως δεν έχει εικόνα ο συνεργάτης λογιστής, αλλά μόνο ο ίδιος ο παραγωγός.

γράφει η Ειρήνη Δημ.Μπατζακίδου
Λογίστρια – Φοροτεχνικός Α’ τάξης
Πρόεδρος Ε.Φ.Ε. Ε. Ξάνθης (Ένωση Φοροτεχνικών- Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ξάνθης)