Το ΚΔΑΠ «Αυλή» αναζητά πτυχιούχο παιδαγωγό ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Το ΚΔΑΠ «Αυλή» αναζητά πτυχιούχο παιδαγωγό ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Αποστολή βιογραφικών στο kdapavli@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2541200915