Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει «δια περιφοράς» το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 και από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: 8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση μη αναπροσαρμογής τέλους ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας και Τ.Α.Π οικονομικού έτους 2023 Δήμου Τοπείρου.

(Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μη αναπροσαρμογής τελών άρδευσης οικονομικού έτους 2023 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μη αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2023 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση μη αναπροσαρμογής ειδικού ανταποδοτικού τέλους για την τέλεση των πολιτικών γάμων οικονομικού έτους 2023. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση μη αναπροσαρμογής του ημερήσιου τέλους πωλητών λαϊκών αγορών οικονομικού έτους 2023. (Εισήγηση: Χαράλαμπος Κουτσομιχάλης, Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τοπείρου με τους αναπληρωτές τους για την συγκρότηση Α/θμιου και Β/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων των Δήμων Ν. Ξάνθης.  (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).  

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση κινητών ή ακινήτων « πραγμάτων» και αξιολόγησης προσφορών  του Δήμου για το έτος 2023. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).  

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μη μεταβολής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου σχολικού έτους 2023-2024. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου). 

ΘΕΜΑ 10ο: Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Άγγελος Γιοβαννόπουλος, Αντιδήμαρχος).