Συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα, το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις  26-09-2022  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

        Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Θέμα: Σχεδιάζονται σκανδαλώδεις παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων σε ημετέρους και εταιρείες.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χαντζηπέμου

 • Θέμα: Ένα κτίριο στο λιμάνι Φαναρίου Ροδόπης που ανήκει στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, έχει αφεθεί στην τύχη του και… ρημάζει.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Χαντζηπέμου

 • Θέμα: «Υλοτομία στην περιοχή του ποταμού Έβρου»

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τρέλλης.

 • Θέμα: Προγραμματισμός Τουριστικής Προβολής Κρυονερίου ΠΕ Ροδόπης.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Ταπατζας.

 • Θέμα: Τι συμβαίνει με το Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων.

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κατσιμίγας

 • Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από πλημμύρες στον οικισμό Λουτρά της ΠΕ Έβρου

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Κωνσταντίνος Εξακουστός

 •  Θέμα: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην ορεινή περιοχή της ΠΕ Ξάνθης».

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Χατζηγκενέ Ιρφάν.

 •  Θέμα: «Τραγική κατάσταση στον ορεινό όγκο της ΠΕ Ροδόπης».

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Χατζηγκενέ Ιρφάν.

 • Θέμα: «Αδυναμία κάλυψης εξόδων θέρμανσης από τους κατοίκους του Νευροκοπίου»

Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.  Αργύρης Πατακάκης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΓΠ) 2023-2027.

Εισηγητής: Ο Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Τρύφων Εξάρχου.

 • Έγκριση έκδοσης Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων σε τμήμα της Επαρχιακής οδού «Διασταύρωση Πετρωτών – Παραλία Πετρωτών».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

 • Έγκριση για την παροχή εξουσιοδότησης για το δικαίωμα υπογραφής Επιταγών Εντολών Πληρωμής και Εντολών Εκτέλεσης Αρχείων Μεταφοράς Πιστώσεων και Ηλεκτρονικής Πληρωμής σε υπαλλήλους της Π.Α.Μ.Θ.

Εισηγητής: Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Ταμειάκης κ. Α. Σινίκογλου.

 • Έγκριση για την παράταση του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στην Κομοτηνή της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Λευκή Νύχτα 2022» κατά τις διατάξεις του αρ. 23 παρ. 2 του ν.2224/94 (ΦΕΚ 112Α), όπως τροποποιήθηκαν από το αρ. 12 παρ. 2 του ν. 3377/05 (ΦΕΚ 202Α’)  και ισχύουν».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης.

 • Έγκριση χορήγησης άδειας εκτέλεσης επαγγελματικών τουριστικών πλόων των σκαφών «ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΟΣΜΟΣΩΤΕΙΡΑ» και «ΑΓΙΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ» σε εσωτερικά ύδατα στο ποταμό Έβρο ιδιοκτησίας Πασχαλάκη Χρήστου του Γεωργίου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 • Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών 5ης, έως και 10ης συνεδρίασης έτους 2022 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

          ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ