Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων -Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Με 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Μαϊου 2023 και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου Γενισέας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1 Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών (εισηγητής: Δήμαρχος)
2 Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Δήμαρχος)
3 Έγκριση της αριθ. 17/03.05.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «3η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Λ.Τ.Α., οικονομικού έτους 2023» (εισηγητής: Σταυρακάρας Φώτιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
4 Έγκριση της αριθ. 18/22.05.2023 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «4Η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του έτους 2023 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Τσόγκας Αθανάσιος, Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
5 Διαγραφή από θέση στην λαϊκή αγορά ΓΕΝΙΣΕΑΣ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
6 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην παραλία Μυρωδάτου (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
7 Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία του οικισμού Σουνίου (εισηγητής: Γκασιγιαμπαζίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος)
8 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2023 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
9 Έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Περικλή Γκιαουράκη με την ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Πετεινού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
10 Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων της Βιομηχανικής Μονάδας Παραγωγής Κραμμάτων Μετάλλων σε Αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΒΕΕ με την Δημοτική Οδό Διομήδειας – Λεύκης στο Αγρόκτημα Διομήδειας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
11 Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή κτιρίου αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού σχολείου Διομήδειας» προϋπολογισμού 1.372.000€ (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
12 Έγκριση, του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» Προϋπολογισμού 770.000€ με Φ.Π.Α. (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
13 Έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)
14 Γνωμοδότηση για τη Β΄ Φάση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αβδήρων, πρώην Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χιλιώτης Χαράλαμπος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου)