Συνεδριάζει αύριο το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία  θα πραγματοποιηθεί στις  10-11-2022  ημέρα Πέμπτη  και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:

        Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

        Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2023.

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Τρύφων Εξάρχου.

  1. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2023.

Εισηγητής: O Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιβάλλοντος και  Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Τρύφων Εξάρχου.

  1. Έγκριση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2023.

Εισηγητής: Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Τουρισμού κ. Αθανάσιος Τσώνης.

  1. Συζήτηση για την πυρκαγιά στο Παπίκιο όρος κατόπιν αιτήματος των παρατάξεων «Περιφερειακή Σύνθεση», «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ανταρσία».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ