Πωλείται ή ενοικιάζεται εξοπλισμός ξενοδοχείου

Πωλείται ή ενοικιάζεται εξοπλισμός ξενοδοχείου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6974931006.