Ομοφωνία στην χθεσινή Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης

Εξωδικαστικός συμβιβασμός για εργασίες που έγιναν στο δημοτικό πάρκινγκ το…2013

Με πέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδρίασε χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, τα οποία μάλιστα «πέρασαν» ομόφωνα από το «σώμα».

Αναλυτικότερα το πρώτο αφορούσε στην «έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων Δήμου Ξάνθης στο έργο “CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT” (CERTOUR II)».

Σύμφωνα με την κ. Δέσποινα Χατζογλίδου, η οποία ενημέρωσε το «σώμα» , το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα υλοποιηθεί με άλλες πέντε χώρες της Μαύρης Θάλασσας.

 

123.870 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΩΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε πάνω από 500.000 ευρώ και ο Δήμος Ξάνθης (ως εταίρος αυτή την φορά) και όχι ως επικεφαλής όπως στο «CERTOUR I» έχει ως συνολικό προϋπολογισμό 123.870€ για να διαχειριστεί ως εταίρος.

Η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει για την ανάθεση κάποιων εκ των δράσεων τις οποίες έχει εγκρίνει η διαχειριστική αρχή της Ρουμανίας, που αφορούν τον συντονισμό και την υλοποίηση. Συγκεκριμένα ένας εξωτερικός συνεργάτης θα αναλάβει τον συντονισμό του έργου (για 24 μήνες, όσο δηλαδή θα διαρκέσει το έργο) ο οποίος θα συνοδεύει εκπροσώπους του δήμου στα ταξίδια και να οργανώσει ένα εξατομικευμένο mentoring μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Το έργο αφορά την κατάρτιση των εργαζόμενων στον τουρισμό στις πέντε περιοχές της Μαύρης Θάλασσας σε σύγχρονες μεθόδους εργασίας, διοίκησης και διαχείρισης του τουριστικού προϊόντος, εξατομικευμένα για την επιχείρηση στην οποία δουλεύει και για το προορισμό στον οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

 

ΠΕΝΤΕ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ – 20 ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταίροι του προγράμματος είναι η Ελλάδα, η Ρουμανία, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Αρμενία, ενώ οι επιχειρήσεις θα ανέρχονται σε 20 στον αριθμό και θα επιλεχθούν από τον Δήμο Ξάνθης (για την Ελλάδα). Το 50% του προγράμματος θα αφορά την διαμονή, δηλαδή ξενοδοχεία και καταλύματα.

Μετά τις διευκρινιστικές ερωτήσεις, από το μέλος της «Κοινωνίας Δημοτών» κ. Αχμετ Καρά, οι οποίες απαντήθηκαν από την κ. Χατζογλίδου, το θέμα πέρασε «ομόφωνα» από το «σώμα» της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟ 2013

Τελευταίο στην ημερήσια διάταξη, ήταν το θέμα της «λήψη απόφασης εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμός τιμήματος αποζημιώσεως». Με την παρατήρηση του κ. Καρά ότι δεν υπάρχει ούτε η αίτηση ούτε η απόφαση του Δικαστηρίου συνημμένα στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης καθώς και με άλλες διευκρινιστικές ερωτήσεις, το θέμα «πέρασε» ομόφωνα.

Ειδικότερα αυτό αφορούσε την δικαίωση εργολάβου ο οποίος εκτέλεσε εργασίες αποκατάστασης, στεγανοποίησης και εν γένει υδραυλικών εργασιών, στο πάρκινγκ του δήμου, το 2013-2014. Από την συζήτηση και σύμφωνα με την ενημέρωση του Νομικού Συμβούλου του δήμου κ. Θωμά Ξανθόπουλου, προέκυψε ότι για τις εν λόγω εργασίες δεν προηγήθηκε σύμβαση. Το Δικαστήριο δέχθηκε ότι έγιναν όντως εργασίες στον χώρο κατά προφορική εντολή. Επίσης προέκυψε ότι αν προχωρήσει ο συμβιβασμός, η Οικονομική Επιτροπή δεν θα έχει κανένα θέμα. Αν και ο ίδιος ο εργολάβος ζητούσε 18.000 ευρώ και ποσοστό 18% ως γενικό εργολαβικό όφελος,  το δικαστήριο δικαίωσε εν μέρει τον δήμο. Ο εργολάβος αποδέχεται λοιπόν την μείωση του ποσού που του εκδίκασε το Δικαστήριο, παραιτείται και από την δικαστική δαπάνη και (με την απόφαση να προχωρήσει ο συμβιβασμός) το ποσό ανέρχεται σε 10.583€. Η πρόταση της Νομικής Υπηρεσίας, έγινε ομόφωνα δεκτή από την Οικονομική Επιτροπή, δεδομένου ότι ύστερα και από την ενημέρωση,  το «σώμα» συνηγόρησε στο ότι δεν υπάρχουν και πολλές πιθανότητες δικαίωσης σε περίπτωση άσκησης έφεσης του δήμου, εφόσον αποδεικνύονται οι εργασίες που έγιναν στον χώρο του δημοτικού πάρκινγκ.

 

ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

Τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν στην «έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών», στην «έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (Φωτισμός Οδών και Πλατειών) και σε «έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών».