Ομιλία για την λεκτική βία στα παιδιά, απο τον Σύλλογο Μονογονεϊκών Οικογενειών «Στηρίζω»