Μια από τα ίδια στην Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης

Παρόντες οι κάτοικοι της Χρύσας και της Παλιάς Πόλης αλλά…απόντα τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας

Αναβλήθηκε λόγω μη απαρτίας, πλην όμως…έγινε άτυπη συζήτηση, άνευ πρακτικών

Με πολύ κόσμο και συγκεκριμένα κατοίκους της Χρύσας και της Παλιάς Πόλης, καθώς αναμένονταν διαβούλευση για τα προβλήματά τους, αλλά…χωρίς την απαραίτητη απαρτία, γεγονός που την κατέστησε επίσημα μη γενομένη, η σημερινή συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.
Πιο συγκεκριμένα, αν και το “σώμα” αριθμεί 15 μέλη και παρά το γεγονός ότι η σημερινή συνεδρίαση ορίστηκε εξ’ αναβολής (αφού ούτε την περασμένη φορά διαπιστώθηκε απαρτία) και απαιτούνταν 10 παρόντα μέλη, το “παρών” έδωσαν 9 μέλη με αποτέλεσμα την λύση της συνεδρίασης.
Εντούτοις, λόγω του αριθμού των κατοίκων της Χρύσας και της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης που έδωσαν το “παρών”, εξελίσσεται ήδη μια άτυπη συζήτηση, χωρίς την καταγραφή πρακτικών.
Έτσι τα θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης, θα συζητηθούν εκ νέου την επόμενη εβδομάδα και μάλλον την ίδια ημέρα και ώρα.
Σημειώνεται πως εφόσον πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά πρόσκληση για συνεδρίαση, ο απαιτούμενος αριθμός παρόντων μελών, θα είναι 5.