Η Σαμοθράκη και η Θάσος στα νησιά όπου παραμένει μειωμένος ο ΦΠΑ

Μετά τη δημοσίευση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας, πλέον η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει στους νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα νησιά της Θάσου, των Βόρειων Σποράδων, της Σαμοθράκης και της Σκύρου συντελεστές έως 30% χαμηλότερους από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι κατοχυρώνεται σε μόνιμη βάση τη δυνατότητα της Ελλάδας για εφαρμογή ειδικών, μειωμένων κατά έως 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Οι μειωμένοι συντελεστές είναι 17% αντί 24% ή 9% αντί 13% ή 4% αντί 6% .

Η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών θα γίνει για συγκεκριμένους στόχους κοινωνικής πολιτικής, με στόχο να διασφαλιστεί η ίδια μεταχείρισης, όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ, για ενοικιάσεις ή χρηματοδοτικές μισθώσεις και την παράδοση ορισμένων αγαθών.

Η απόφαση είναι αποτέλεσμα πολυετούς προσπάθεια προκειμένου να συγκρατηθεί η τελική τιμή εξαιτίας του υψηλού κόστους μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών στα νησιά. Είναι ενδεικτικό ότι οι θαλάσσιες μεταφορές επιβαρύνουν το τελικό κόστος των προϊόντων κατά 10-15% περίπου.