Η νέα διοίκηση στο παράρτημα Θράκης του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Κατόπιν των οριστικών αποτελεσμάτων της εκλογικής διαδικασίας της 10ης Δεκέμβριου 2023 του Ο.Ε.Ε. και σύμφωνα με την 01η/12-01- 2024 συνεδρίαση του 1ου ΠΤ, συγκροτήθηκε σε σώμα η Τοπική Διοίκηση. Η σύνθεση της Διοίκησης του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Ο.Ε.Ε. έχει ως  εξής: 

  Πρόεδρος Μήτσικας Ιωάννης 

 Αντιπρόεδρος : Δραγανίδης Πασχάλης 

 Γεν. Γραμματέας : Λάπατας Αθανάσιος 

Οικονομικός Επόπτης : Μαλτέζος Φώτιος 

 Μέλη : Δράκος Δημήτριος 

 Παύλου Θεόδωρος 

 Λεοντίδου Κωνσταντίνα 

 Ο Πρόεδρος 

του Ο.Ε.Ε. Π.Τ. Θράκης 

Μήτσικας Ιωάννης