Η εταιρεία Direct Consulting που εδρεύει στην Αθήνα και επεκτείνεται με νέο υποκατάστημα στην Ξάνθη αναζητά υπαλλήλους γραφείου.

Περιγραφή θέσης/Καθήκοντα: 

•Άμεση ανταπόκριση στις τηλεφωνικές κλήσεις και στα email των πελατών μας και προσπάθεια απάντησης των ερωτήσεων τους άμεσα και σε πραγματικό χρόνο. 

•Παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής προς το δίκτυο των πελατών μας σχετικά με τα οφέλη των υπηρεσιών της εταιρείας με στόχο την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

•Καταγραφή δεικτών, όπως: χρόνος τηλεφώνου, εμπειρία πελάτη, ευκαιρίες που του προσφέρονται και γίνονται αποδεκτές. 

•Παροχή συνεπούς ανατροφοδότησης σχετικά με τη συνολική ικανοποίηση των πελατών, τα μέσα και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. 

Απαραίτητα προσόντα: 

•Άριστη γνώση της τουρκικής γλώσσας 

•Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα 

•Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (office) 

•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες τόσο στο γραπτό όσο και στο προφορικό λόγο. 

•Επικοινωνιακές δεξιότητες στο τομέα της εξυπηρέτησης πελατών και ικανότητα επίδειξης υπομονής 

•Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διερεύνηση πρακτικών λύσεων 

•Ικανότητα  δημιουργίας και διατήρησης ισχυρών εργασιακών σχέσεων 

•Επιθυμητή εμπειρία στο τομέα της εξυπηρέτησης πελατών 

Παροχές: 

•Πλήρης πενθήμερη απασχόληση

•Μισθός, ασφάλιση, bonus αποδοτικότητας 

•Συνεχή εκπαίδευση 

•Ευκαιρίες εξέλιξης

•Ευελιξία και ανεξαρτησία 

Αποστολή βιογραφικών στο email  hr@grdcon.com