Έρχονται μεγάλες ανατροπές στα επιδόματα

Αυξήσεις στις παροχές τους θα δουν οι μισθωτοί του π. ΙΚΑ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του π. ΟΑΕΕ από τον Οκτώβριο. Ο νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Ασθένειας του ΕΦΚΑ θα περιλαμβάνει, στο πλαίσιο εξορθολογισμού του με τα άλλα ευγενή ταμεία, αυξήσεις στις παροχές για τους μισθωτούς του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και κάποιους ελεύθερους επαγγελματίες του π. ΟΑΕΕ.

Ειδικότερα ο νέος Κανονισμός θα περιλαμβάνει αυξήσεις αλλά και μειώσεις στις παροχές ασθένειας, μητρότητας, εργατικού ατυχήματος, αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας για τους ασφαλισμένους των ευγενών ταμείων.

Θα υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και θα δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Ο εξορθολογισμός θα προβλέπει μικρές αυξήσεις για κάποιες παροχές αλλά και μειώσεις χωρίς όμως να θέτουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά.

Στόχος είναι οι ενιαίοι κανονισμοί να είναι, όσο το δυνατόν, δημοσιονομικά ουδέτεροι, ώστε να μην αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με το κόστος που έχουν τώρα οι παροχές σε χρήμα του e-ΕΦΚΑ και να εναρμονιστούν κατά βάση με τους υφιστάμενους κανόνες των μεγάλων πρώην Ταμείων. Η ολοκλήρωση της νομικής και οικονομοτεχνικής μελέτης θα οδηγήσει αμέσως μετά σε νομοθετική πρωτοβουλία για την έκδοση του ενιαίου κανονισμού παροχών.