Διπλό «χτύπημα»: Νέo κοινωνικό τιμολόγιο με έκπτωση «έκπληξη» και νέοι δικαιούχοι στο επίδομα θέρμανσης

 

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους, στα οποία περιλαμβάνεται επίδομα θέρμανσης και για το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και νέα κατηγορία κοινωνικού τιμολόγιου.
Από 100 έως 800 ευρώ θα κυμαίνεται το νέο επίδομα θέρμανσης για τους καταναλωτές που θερμαίνουν τα σπίτια τους με ρεύμα ανεξαρτήτως τεχνολογίας – σύμφωνα με τα νέα μέτρα που παρουσίασε ο υπουργός Ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, το επίδομα θα χορηγηθεί φέτος για μέρος της χειμερινής περιόδου 2023-2024 και σε φυσικά πρόσωπα που θα δηλώσουν ότι θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια.
Βάση υπολογισμού του επιδόματος είναι τα 350 ευρώ που θα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή επιδότησης ανά οικισμό στον οποίο βρίσκεται η κύρια κατοικία. Το ποσό που θα προκύπτει θα προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και το τελικό επίδομα θα κυμαίνεται μεταξύ 100 και 800 ευρώ.
Σημειώνεται πως τα εισοδηματικά κριτήρια και τα κριτήρια ακίνητης περιουσίας για την απονομή του επιδόματος θέρμανσης από ηλεκτρικό ρεύμα είναι ίδια με αυτά του επιδόματος για τις άλλες μορφές ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι για να καταστεί κάποιος δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης με ρεύμα θα πρέπει:
• Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο χωρίς τέκνα.
• Το εισόδημα των 24.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.
• Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισόδημα είναι έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.
• Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους.
Νέα κατηγορία ΚΟΤ με σημαντικές εκπτώσεις
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία μίας νέας τρίτης κατηγορίας Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ). Ειδικότερα θεσπίζεται για τις πολύτεκνες οικογένειες ένα νέο ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να μειωθεί δραστικά το ενεργειακό τους κόστος.
Δικαιούχοι του νέου ειδικού τιμολογίου είναι οι οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω, ενώ η έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 100 €/MWh, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αντίστοιχες εκπτώσεις των άλλων δύο κατηγοριών του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Τα εισοδηματικά κριτήρια που εφαρμόζονται για την ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών είναι ιδιαίτερα διευρυμένα, καθώς για οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα το ανώτατο ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται σε 50.000 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της οικογένειας με αποτέλεσμα το 95% των οικογενειών με 4 εξαρτώμενα και άνω να καθίστανται τελικά δικαιούχοι.