Αντιδρούν οι κυνηγοί για την απαγόρευση θήρας στον Έβρο

Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές…

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης απέστειλε επιστημονική μελέτη στον Υπουργό και τους αρμόδιους φορείς και απαιτεί την άρση της παράλογης καθολικής απαγόρευσης θήρας στην Π.Ε Έβρου. 

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας και Θράκης από τη στιγμή που οριοθετήθηκε η καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο έχει ξεκινήσει αγώνα ενημέρωσης των αρμόδιων Υπουργών, των Γενικών Γραμματέων, των Βουλευτών, των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών και των αρμόδιων Υπηρεσιών για την ανάδειξη της αδικίας και του παραλογισμού της καθολικής απαγόρευσης θήρας (η μοναδική δραστηριότητα που εθίγη) στην ΠΕ Έβρου σε περιοχές που βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τις καμένες περιοχές.

Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις έγινε αξιολόγηση της κατάστασης, συγκεντρώθηκαν στοιχεία με τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, αποδελτιώθηκε η σχετική βιβλιογραφία και εκπονήθηκε σχετική μελέτη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Στην υλοποίηση της μελέτης συνεισέφεραν επιστημονικοί συνεργάτες της ΚΟΜΑΘ, της ΚΣΕ και της Δ’ ΚΟΣΕ. 

Η μελέτη απεστάλη στους αρμόδιους και αναμένουμε τις ενέργειές τους ώστε να αποκατασταθεί η πρωτοφανής αδικία για τον κυνηγετικό κόσμο που πρωτοστατούσε στις προσπάθειες κατάσβεσης της καταστροφική πυρκαγιάς από την πρώτη στιγμή, ενώ καθημερινά πασχίζει για την επούλωση και την αποκατάσταση των επιπτώσεων.